Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır mı?

Nafile namaz cemaatle kılınmaz mekruh deniliyor teşbih namazını da cemaatle kılmak mekruhmudur?Tesbih namazı cemaatle kılınır mı?


Teravih namazının dışında kalan nafilelerin cemâatle kılınmasının mekruh olacağını söyleyen fıkıh âlimleri, "alâ sebıTit-tedhaî"(7)(birbirlerine haber vererek cemaatı çoğaltma) kayd-i ihtirâzi ile kerahetten behsetmektedirler.
Bu ifâde "dâvetleşme, birbirine haber vererek cemâati çoğatma veya ezan okuma" şeklinde izah ve tefsir edilmektedir. Dâvetleşme olmazsa ve ezan okuma yoluna gidilmezse nafilelerde imama uymanın mekruh olmayacağı; dâvetleşme olursa, kılınan nafilenin kerahetle câiz olacağı ifade edilmiştir^.
Müteahhirîn âlimleri, "alâ sebliPit-tedâi" ifadesini ezan ve ikâmetle tefsir etmişlerdir. Nâfile namazlarda ezan ve ikamet mekruhtur. Böyle olmazsa mescidde bulunan birkaç kişinin tesbih namazını cemâatle kılmasının mekruh olmayacağı Bahr-i râik'ta açıklanmış bulu nmaktadır.(Dürer haşiyesi abdül Halim c.1 S.82)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..