Kişi Malının Tamamını Bağışlanmak Üzere Vasiyet edebilir mi?

Kişi malında ne kadarını bağışlanmak üzere vasiyet edebilir?Kişi malının kaçta kaçını vasiyet edebilir?Kişi Malının tamamını vasiyet edebilir mi?Kİşi malının ne kadarını vasiyet edebilir?

Kişi hayatında malını dilediği gibi tasarruf edebilir.Fakat ölüm döşeğide Vasiyet ederek malının tamamını bağışlamak caiz değildir.Ölen kimsenin geride bıraktığı malın üçte birini vasiyet etmesinin caiz olduğuna ulemanın ittifakı vardır.
Sa'd İbni Ebi Vakkas (r.a.) şöyle anlatıyor:

Veda haccında Mekke'de ölüme yaklaştığım bir hastalıktan dolayı Rasülüllah beni ziyarete geldi.Ben;

"Ya Rasülellah ! görmekte olduğunuz hastalık bende şu dereceye ulaştı.Ben servet sahibi zengin bir kimseyim,bir kızımdan başka bana varis olacak başka da bir kimse yoktur.Bu sebeple malımın hepsini vasiyet edeyim mi?diye sordum".

Rasülüllah ;
-"Hayır öyle yapma" buyurdular.Ben,
-"Üçte ikisini vasiyet edeyim mi?dedim.Rasülüllah,
-"Hayır öyle yapma" buyurdu.Ben,
-"Yarısını vasiyet edeyim mi?" dedim,
-"Hayır öyle de yapma "buyurdular.
-"Üçte birirni vasiyet edeyim mi?diye sordum.Rasülü Ekrem:
-"Evet,üçte birini vasiyet et,üçte biri dahi çoktur!Ey Sad!Varislerini zengin bırakman,onları muhtaç ve sadaka için ellerini halka açar bir halde bırakmandan daha iyidir.Ey Sad! Allah rızası için sarfettiğin her sadakanın şüphesiz ki,mükafatını göreceksin.Hatta yemek yerken hanımının ağzına verdiğin her lokmanın bile mükafatını göreceksin" buyurdu.(BUhari -171)

Vasiyet eden kimse malının üçte birinden fazlasını (dağıtılmak üzere)vasiyet edecek olursa,bu falalık mirascılar izin vermediği müddetçe caiz olmaz.Nitekim Rasülüllah (s.a.v):

"Mirascılar izin vermedikçe,varise vasiyet yoktur."buyurmuşlardır.(Bu hadisi şerifi Ebu davut ,Cabir R.a.dan rivayet etmiştir.)

Vasiyet eden kimsenin ölümünden sonra üçte birden fazlaya mirascılar icazet verip rıza gösterirlerse,bunun caiz olmasında fukaha arasında ihtilaf yoktur.(Ahkamül-Kuran)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..