Vasiyet Ederken Adaletsiz Davranmak

vasiyet ederken varislei arasında eşit davranmaka.Adaletsiz vasiyette bulunmanın cezası nedir?Vasiyet eden kimsenin varisleri arasında eşit dağılım yapmaması

Ölüm anında vasiyetini veren kimsenin adalet üzere vasiyet etmesi icap eder.Zira hayatının son ameli olan vasiyette adaletsiz davranması onun hayatı bounca yaptığı hayır ve iyilikleri boşa çıkarır.

Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği üzre Rasülüllah (s.a.v.Efendimiz: "Şüphesiz ki,erkek veya kadın altmış veya yetmiş sene ehli hayrın ameli ile amel eder;fakat vasiyet ettiği zaman,vasiyetinde adalet gözetmez ve ömrü kötü amelle sonuçlanır,bu sebeple cehenneme girer.

Şüphesiz ki;erkek veya kadın altmış veya yetmiş sene kötü kimselerin işlediği ameli işler,fakat vasiyetini adalet üzerine yapar ve böylece ömrü iyi amel yapmakla sonuçlanır,bu sebeple cenete girer" buyurmuşlardır.(Trmizi 4/431)

Bu hadisi şeriften anlaşıldığı üzere kişi hayatını hayır ve güzel amel ile geçirmiş olsada son anında vasiyet ederken adaletsiz davranırsa bu onun helakına sebebp olabilir.

Veyahut tam aksi hayatını kötülük ve şer ile geçiren kimse son anında vasiyet ederken adaletli davranırsa bu davranışı onun kurtluşuna vesile olur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..