Vasiyet etmemenin Zararları

Vasiyeti terk etmenin zararları nelerdir?İmkanı olduğu halde vasiyeti terk etmenin cezası.Vasiyet kişinin hayatta kendi üzerinde bulunan hakları vasiyetle yerine getirdiği zimmetinde bir borç kalmadığı inancında olarak ahiret alemine gitmesi,kıyamet gününde de iyiliklerinin çok ve derecesinin yüksek olacağını dünyada da hayırla yad olunacağını ümid etmesidir.Kısaca Vasiyetin hikmet ve faydası dünyada hayır ile anılmak ahirette ise yüksek derecelere kavuşmaktır.

Nitekim cabir2ibni Abdullahın rivayetine göre Peygamberimiz: haer km üzerine lazım olan vasiyeti yaparak ölürse sıratı müstekım üzere v sünneti Peygamberiyyeyi işlemiş olarak ölür.
Kıyamet gününde Korkulu şeylerden emin ve yüksek derecelere nail olur.Yapmış olduğu vasiyet karşılığında günahları bağışlanmış olarak ölür.

Vasiyet hayatta yapmakla mükellef olduğu ibadetleri ihmal etmekle zamanında yapamaması veya ibadet esnasında meydana gelen hata ve noksanların telafisidir.Bu hataların hukullah (namaz,oruç gibi Allah ait borçlar)veya hukuku-l-ibad (yani kullara olan borcu)olması arasında bir fark yoktur.


Enes Bin Malik (r.a.)'ın rivayetine göre Peygamber (s.a.v.)Efendimiz :

"Sevap işlemekten ve büyük hayır yapmaktan mahrum kişi,vasiyet etmekten mahrum olan kişidir."buyurmuştur.(İbni Mace 2/901)

Zira vasiyet ahiret aleminde istifade etmek için dünyyada yapılan hayırların en sonuncusudur.Kişi bundan mahrum olunca ,bir çok iyiliklerden de mahrum olmuş demektir.

Ka'b İbni Kubeysa (r.a.)'ın rivayet ettiği diğer bir Hadisi şerifte Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz buyurdularki:

"Her kim vasiyet etmeden ölürse,alemi berzahta o kimsenin ölülerle konuşmasına izin verilmez."

Bu Hadisi şerifin ,zengin olupta üzerinde kul hakkı veya Allah hakkı bulunduğu halde bunların ödenmesi için vasiyet etmeyenleri inzar(korkutmak)için varid olması muhtemeldir.(Kitabul-vesaye)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..