Nazar Boncuğu takmak Küfür müdür?

Nazar boncuğu takmanın dini hükmü nedir?Nazar boncuğu takmak günah mıdır? Nazar değmesinden korunmak için nazar boncuğu takmak caiz midir?

Nazar Boncuğu takmak nazarı defetmez.Nazar boncuğu takmaktaki maksat ancak bakıldığı zaman boncuk canlı ve dikkat çekici olduğundan ilk dikkati çeken şey nazar boncuğu olur ve kişiye ve mala gelecek olan kötü bakıştan kurtulur ümididir.Ancak nazar boncuğu takmak dinen caiz olmayıp bazı alimler takan kimsenin Allahrtan başka şeylerden (hatta put gibi hiç bir hükmü olmayan nesnelerden )medet ummak olduğundan küfür olarak görmüşlerdir.
Tüm tedavi ve korunma yöntem ve sebeplerine başvurduktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir.
İslamda, nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir.

Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasulüllah (s.a.s.):
“Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV, 154) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağını ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 156).
Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber (s.a.s.)’in öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhari, Tıb 37; Tirmizi, Tıb 16; İbn Mace, Tıb 32; bkz. Tecrid-i Sarih Tercemesi, 12/90). Bu çerçevede felak ve nas sureleri yanında Hz. Peygamber (s.a.s.)’in torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır:
“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım” (İbn Mace, Tıb 36).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..