Nasih Ve Mensuh Ne Demektir?

Nasih ve Mensuh ne demektir?Nasih ve mensuh hangi ayetlerdir?

Önceki hükmü kaldıran Ayete nasih,Hükmü kaldırılan ayete'de mensuh denilir.Sözlükte "izale etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek ve nakletmek" anlamına gelen nasih; ıstılahta, bir nassın hükmünü daha sonra gelen bir nasla kaldırmak, dinî bir hükmü bir şerî delil ile kaldırmak demektir. Hükmü kaldırılan âyete de mensuh denir.

Peygamberden peygambere hükümlerde değişme olmuştur. Mesela Adem (a.s.)'ın çocuklarının birbirleriyle evlenmelerine dinen izin verildiği halde bu hüküm sonradan kaldırılmıştır. Yahûdîlere cumartesi günü çalışmak yasaklanmış iken, İncil'in gönderilmesiyle bu yasak kaldırılmıştır. Kur'ân'da neshin var olup olmadığı konusunda İslâm bilginleri ihtilaf etmişlerdir.

Çoğunluğun görüşüne göre Kur'ân'da nesh vardır. Bu görüşte olanlardan bazılarına göre bir âyetin hükmü ancak daha sonra gelen bir âyetin hükmü ile; bazılarına göre hem âyet ile hem de sahih hadisle kaldırılabilir. Mensuh âyetler konusunda da ittifak yoktur.
Beş âyet ve daha fazla olduğunu söyleyenler vardır.

Nasih, sadece vahiy devam ederken Hz. Peygamber'in sağlığında gerçekleşmiş ve sona ermiştir. İnanç esaslarında, dinî asıllarda ve haberlerde nash olmaz. Sadece emir ve yasaklarda nesh olabilir. Hadislerde de nash ve mensuh söz konusudur. Buna göre âyet, sünneti nesh edebilir veya sünnet sünneti nesh edebilir.

Hadiste nasih mensuhu bilmek oldukça önemlidir. Hadislerde nasih ve mensuhun bilinmemesi, yanlış sonuçlara ulaştırabilir. Hadiste nasih mensûh, araları yorumla birleştirme imkânı bulunmayan, birbirine zıt hadisler için söz konusudur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..