Zilhiccenin Son Günü ve Gecesi Kılınacak Namazlar

Zilhicce ayının son günü ve son gecesi kılınacak namazlar.Zilhicce ayının sonuncu günü kılınacxak namazlar.Zilhiccenin 29.günü kılınacak namaz ve ibadetler

Zilhicce ayı haram ayların ve senenin son ayı olması hasebiyle zilhivcce ayının son günü ve gecesini ibadetle geçirmek seneyi bu şekilde tamamlamak gerekir.

Zilhicce ayının son gecesinde akşam ile yatsı vakti arasında 10 rekât namaz kılınır. İki rekatta selam verilir. Bütün rekatlarda ;7 Fatiha, 7Ayetel Kürsi, 7 İhlas suresi okunur.
(Namaza şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır. Sâdır olan isyanımı hasenata tebdil eyle. Beni hidayet-i ilahiyene ve rıza-yı ilâhine mazhar eyle. İdrakiyle müşerref olduğumuz yeni senenin hakkımızda hayırlı bereketli olması dileğiyle, niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya..")


Namaz bittikten sonra mümkünse;

11 defa şu tevhid okunur ;“ La ilâhe illâllâhû. Vahdehû lâ şerikelehû. Lehül mülkü ve lehülhamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi yedihil-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

11 defa şu istiğfar okunur ;“Estağfirullahel’azıymel’kerim ellezi lâ ilâhe illâhû. El’hayyelkayyume ve etubu ileyh. Ve es’elühüttevbete velmağfirete vel hidâyete lenâ innehü hüvettevvâbûrrahıym.

11 defa şu selevat okunur ;“Alahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed ”

11 defa "Salatü Tüncina" okunur.

Namazdan sonra şöyle dua etmelidir ;“Allâh’ım geçen bu seneyi hakkımda şikayetçi eyleme, onu benden memnun olarak ayır ! Onda bilerek veya bilmeyerek işlediğim hata ve kusurlarımı affet, günahlarımı bağışla. Kusurlarımı iyiliğe çevir ve benim ismimi iyi kullarının isimlerinin yüce makamında yaz. Gireceğim yeni seneyi hakkımda hayırlı ve bereketli kılmanı diliyorum.” Diye dua etmelidir.


**Zilhicce ayının son gününde öğlenden önce 4 rekât namaz kılınır.Her rekâtta : 7 Tane Fatiha süresi, 10 İhlas suresi, 10 Kevser suresi okunur.Selam verdikten sonra şu dua oknur ;

“ La ilahe illâllâhü. Vahdehü lâ şerikelehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü. Biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir ” Sonra 360 kere şu istiğfar okunur ;

“ Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu, el hayyul kayyumu ve etubü ileyhi min cemiğiz zunubi ve seyyiati ameli ”Sonra 12 kere Selevatı Şerife okunur ;

“ Allâhümme sâlli âlâ seyyidina Muhammed ”Sonra 100 kere ;

“ Allâhümmeğfirli ” okunur.Sonra secdeye varıp 7 kere “ Ya Rab ! ” derse gökten bir melek ona nida eder :“ Müjdeler olsun ! Allâhü Teâlâ ( c.c ) senin bu sene işlediğin günahlarını affeyledi ” der.

Kaynak: Zilhicce ayının son gecesi ve son günü kılınacak namazlar Nesei,Amelül-Yevmi vel-leyl,482;Hakim,Müstedrek,1,528


(Zilhiccenin son gecesi mümkünse bir Tesbih Namazı kılınıp birde hatmi enbiya yapılmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..