Şia (Şiilik) Ne Demektir?

Şia ne demektir?Şiilik nedir?Şii kime denir?Şiinin anlamı nedir?

Şia ,Şiilik;Sözlükte "taraftar, yardımcı ve fırka" demektir. Kur'ân'ı Kerimde de bu anlamda kullanılmıştır (Hicr, 15/110; Meryem, 19/69; Rûm, 30/32).
Mezhebler tarihinde Şîa; Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali ve Ehl-i Beytini halifelik (imamet) için en layık kişi olarak gören, onu nass ve tayinle "meşru" halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inananların ortak adı olmuştur.
Şîanın, Rasûlüllah'ın vefatından sonra veya Hz. Osman'ın şehadeti ya da Cemel ve Sıffin vak'alarından sonra ortaya çıktığı şeklinde görüşler vardır. Hz. Ali'nin ilmî ve ahlâkî cesareti, Rasûlüllah'a yakınlığı ve diğer meziyyetleri de dikkate alındığında, Hz. Ali'ye karşı, tâ Hz. Peygamberin sağlığında bile Şîa anlamında manevî bir bağlılığın olduğu söylenebilir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..