Hayvan Nasıl Kesilir?

Hayvan nasıl kesilir?Kurbanlık hayvanların kesilme şekli.Deve ayakta mı kesilir?yatırılarak mı?Deve nasıl kurban edilir?Hayvan kesmenin müstehapları ve mekruhları.Kurbanda mekruh olan durumlar.Hayvan kesmenin usulü.Sünnete uygun hayvan kesimi

Deve kesmede sünnet olan şekil,sol ön ayağını bağlayarak ayakta ve boynun gövdeye birleştiği yerden kesmektir.Buna nahr denilir.

Sığır ve Koyunda sünnet olan kesme ise,zebh etmek yani başın boyuna bitiştiği yerden ve çenenin altından kesmektir.Zira hayvanın damarlarını kesmek ancak bu şekilde mümkün olur.

Nahr edilerek kesilecek bir hayvanı(deveyi) zebh etmek veya zebh edilecek hayvanı (koyun ve inek gibi) nahr ederek kesmek caiz olsada sünnet olana muhalif olduğundan mekruhtur.

Bütün hayvanları keseken kıbleye çevirmek sünnettir.kıbleye çevirmeden kesmek mekruhtur.Kesmenin müstehaplarından biriside hayvanın damarlarını keserken rıfk ve merhametle kesmektir.Damarların tamamını ve boynun ön kısmından kesmekte müstehaptır.

Ancak hayvanı enseden kesmek ve damarların birazını kesip birazını bırakmak mekruhtur.Damarları kesmekle yetinip bşı koparmadan bırakmak müstehap olduğu gibi başını tamamen koparmakta mekruhtur.

Hayvanı kestikten sonra ölmeden evvel murdar iliği (can damarını)kesmek ve yüzmekte mekruhtur.Hayvanı keserkende murdar iliği kesmek mekruhtur.İliği kesilmiş olsada mekruh olmakla birlikte hayvanın eti yenilebilir. Murdar ilik ;Boyun kemiğinin içnde beyaz bir damardır.

Hayvanı yatırdıktan sonra hayvanın önünde bıçak bilemek ve hayvanı kesileceği yere ayaklarından çekerek götürmek mekruhtur.

Hayvanı keserken "Allahım bunu filan kimseden kabul eyle"demekte mekruhtur.Kestikten sonra veya kesme işine henüz başlamadan derse mekruh olmaz.

Yukarıda saydığımız kerahet hallerinde kesilen bu hayvanları yemek haram olmaz.

Hayvanın boğazına bıçağı bir vuruşta kafası koparsa,eğer besmele çekmiş ve gırtlak tarafından kesmişse eti yenilir.(helal olur)Ancak isaet etmiş olur.(isaet; haram yakın ile helale yakın arasında bir kerahettir.)

Eğer bıçağı bir çekişte biraz kesmiş ve beklemiş (hayvan tam kesilmeden) ölmüş ise leş olup eti yenmez.Fakat ölmezden evvel damarları tamamen keserse eti yenilir.Çünkü ölmeden şer'i usulle kesilmiş olur.Ancak luzumsuz yere hayvana eziyet çektirdiğinden mekruh olur.

Ancak hiç ara vermeden iki üç defada keserse o zaman eti yenilir.Çünkü ölümü şer'i kesim ile olmuştur.

Bir kimse hayvanını ölmek üzere görüp yanında kesici alet olmayıp ancak yaralayıcı alet bulunur;şayet bıçak arasa hayvanın öleceğinden korkup hayvanı boğazından kesilecek yerinden yaralasa damarları (nefes ve yemek borusu ve şah damarı )kesmedikçe yenilmesi helal olmaz.Kadı abdülcabbar "eğer yaralayabilirse helal olur "dedi Kınyede de böyledir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..