Gerdek Gecesi Duası

Gerdek gecesi nasıl dua edilir?Gerdek gecesi hangi dualar okunur?Gerdek öncesi okunacak dua.Gerdek esnasında okunacak dua.Gerdek gecesi erkek ve kadın nasıl dua etmeli?Gerdek duası.

Gerdek gecesi eşler biraya gelince iki rekat şükür namazı kılar ve Namazdan sonra özellikle güvey (Damat) şöyle dua eder:
"Allah'ım, ailemi bana, beni aileme mübarek eyle. Allah'ım, ondan bana benden de ona hayırlı rızık ver. Bir arada olmak bizim için hayırlı olduğu sürece bizi birleştir, ayrılık bizim için hayırlı olduğu zaman da bizi ayır."

Kılınacak namazda bilinen herhangi bir zammı sure okunur.İkirekat olarak kılınır.

namaz kılındıktan sonra zifaf esnasında (cimadan önca) erkek hanımına yaklaşacağı zaman ise Peygamber (s.a.v.)Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı okumalıdır:

“Ümmetimden biri eşine yakınlıkta bulunmak istediğinde,

بِسْمِ اللهِ اَلّلهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا

Okunuşu: Bismillahi Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razektenâ.

Manası: “Bismillah/Allah’ın ismiyle… Allah’ım! Bizden ve bize vereceğin çocuktan şeytanı uzak kıl (bizi ve bize vereceğin evladımızı şeytanın şerrinden muhafaza eyle).”

Kim, öncesinde bu duayı okur ve bu yıkınlıktan dolayı hamilelik durumu oluşur, kendilerine bir çocuk ihsan edilecek olursa, şeytan o çocuğa hiçbir zaman zarar veremez.” [Buhârî, Sahih, Bed’ü’l-Halk 11, Daavât 55, Tevhid 13; Müslim, Sahih, Nikâh 116 (1434); Ebu Dâvûd, Sünen, Nikâh 44-45; Tirmizî, Sünen, Nikâh 8; İbn Mâce, Sünen, Nikâh 27; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 217]

Rasûlullah (s.a.v.) yine buyurmuşlardır ki:

"Cimada Besmele söyle (oku). Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa, sana, bu çocuğun nefesleri adedince ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır" buyurdu. [Bkz. Buhârî, Sahih, Bed'u’l-halk 11; Müslim, Sahih, Nikâh, 18]

Bu hadislerden anlaşılan odur ki;

1. Kadın ve erkeğin eşiyle cinsî yakınlığa başlarken Besmele çekerek hadiste geçen duayı okuması müstehabdır. İmam Gazali (k.s.) hazretleri Besmele’den sonra İhlâs sûresini okuyarak ardından da ‘Allâhu ekber Allânu ekber lâilahe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhil hamd’ diyerek Tekbir ve Tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söylemiştir.

2. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak O’na duâ etmek ve O’nun ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Cenab-ı Hakk’ın müyesser kıldığını hatırlamak gerekir.

3. Hadîs-i şerif bize, şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölünceye kadar musallat olduğunu/olacağını hatırlatmaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..