İSLAMDA ŞAHİTSİZ KIYILAN NİKAH GEÇERLİ OLUR MU?

şahitsiz kıyılan nikahın islamdaki yer nedir?İslama göre şahitsiz nikah kıyılır mı?Nikahta kaç şahit bulunmalı?

İslamda şahitsiz kıyılan nikahın hükmü geçersizdir.Sahih nikahın iki şahit huzurunda kıyılması şarttır.Bu şahitlerin hür,akıllı,ergenlik çağına girmiş ve mükellef (islamın gerekliliklerini bilen) müslüman olmaları şarttır.Bu hükümler dikkate alındığı zaman kölelerin,delilerin,çocukların ve bunakların nikahta şahitlik yapmaları caiz olmaz.

AKRABALARDA NİKAH ŞAHİDİ OLUR MU?

Evlenecek çiftlerinana,baba dede-nine ,evlat veya torun gibi usul ve furu-u nikhata şahitlik yapabilirler.Ancak bir mahzur vardır.İleride karı-Koca arasında nikahla ilgili bir dava açılacak olursa bunların kendi yakını bulunan ve bahsi geçen şahıslar koca veya karı lehinde şahitlikleri kabul olunmaz.Usul ve furu-un şahitlikleri nikahın sahih olması için geçerli ise de,nikahla ilgili hukuk davalarında kendisinin yakını bulunan karı veya kocanın lehindeki şahitlikleri muteber sayılmamıştır.Eğer bu şahitler kadın ile erkeğin her ikisinin usul veya furu-undan oluyorlarsa,hiç biri hakkında şahitlikleri beşeri hukuk yönünde geçerli değildir.

Nikahın yapıldığı sırada şahitlerin hazır bulunmalarının şart olması ,sadece nikahı veya tesbit edilen mehri isbat etmek veya mehrin tahsilini kolaylaştırmak için aranmış olmamaktadır.Nikahta ileri sürülen bu şart kurulacak yuvanın meşru bir şekilde tesisi edilmiş olduğunu ,nikahın islam nazarındaki ehemmiyetini ve evlilik müessesesine verilen kıymeti göstermek bakımından aranmış olmaktadır.

İSLAMA GÖRE NİKAH ŞAHİTLERİ KAÇ KİŞİ OLMALI

Nikahın sahih olması için şahitlerin adedinde gerekli olan nisap,en az iki erkek veya bir erkekle birlikte iki kadındır.Bu sayıya uymayan şahitlerle kıyılan nikah geçerli olmaz.Mesela bir erkek veya sadece ikiden fazla yapılan kadınla kıyılan nikah şer'an geçerli olmaz.

Kadınla erkeği "aşdım-vardım"dedikleri sırada yani icap ve kabul sırasında şahitlerin hazır bulunmaları şarttır.Şahitlerin bulunmadığı esnada nikah kıyılıp daha sonra durum şahitlere haber verilse,nikah caiz ve geçerli olmaz.Çünkü bu hal fasit (bozuk)bir nikahı şekillendirmek olur.Fasit bir nikah bu usulle sahih hale gelmiş olmaz.Tekrar şahitlerin huzurunda akdin yenilenmesi gerekir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..