ÇOCUK ALDIRMAK (KÜRTAJ)

Çocuk olmasına engel olmak câiz midir?

Peygamber Efendimiz, "Evlenin, çoğalın! Mahşer gününde ben bizin çokluğunuzla diğer ümmetlere iftihar edeceğim, mübâhat edeceğim." diye buyurmuş. Onun için esas itibariyle, çocuğu Allah'ın bir nimeti olarak bilip, yetiştirmeğe gayret etmek lâzım!..

Ama, annenin sağlığı bakımından ve bazı tıbbî sebeplerden dolayı yapmamak gerekiyorsa, o zaman yapmamanın tedbirleri alınabilir. Ona bir şey yok...

Yalnız, "Ben bunları geçindiremem!" diye geçim kaygısından çocuk yapmamayı düşünmek doğru değil... Allah-u Teâlâ Hazretleri'nin rezzâk-ı âlem olduğuna itimadın yok mu?.. Senin rızkını verdiği gibi, onun da rızkını verecektir Allah-u Teâlâ Hazretleri... Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki:

(Velâ taktulû evlâdeküm haşyete imlâk, nahnü nerzukuhüm ve iyyâküm) "Çocuklarınızı ne diye gömüyorsunuz ey cahiliye Arapları?.. Biz sizi de, onları da rızıklandırırız." Yâni, geçim kaygısından onları toprağa gömmek doğru değil... Kız çocuklarını gömerlermiş ya; onlara öyle buyuruyor.

Onun için, geçim kaygısından çocuk yapmamak doğru olmaz. Çünkü, çocuk ahiret sermayesidir. O hayırlı evlât oldu mu, sen öldüğün zaman arkandan sevap getirecek. En hayırlı sermayedir.

Vatan millet için de, en hayırlı güç kuvvettir. Bizim nüfusumuz yüz milyonu da besler, ikiyüz milyonu da besler. Avrupalı yapsın doğum kontrolünü... Alman yapsın, azalsın; İtalyan yapsın, azalsın; İngiliz yapsın, azalsın... Dünyada bir biz kalalım!

--Efendim, millî gelir azalırmış...

--Tamam, ben yediğim yemeğin yarısını paylaşmaya razıyım. Benim rızkım eksilmeyecek zâten, Allah ona da rızık verecek, bana da rızkımı verecek.

Onun için mümkünse, yapmamalı; zarûret varsa, caizdir. Teşekkül etmiş çocuğu rahimden almak --kürtaj-- günahtır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..