Mormonluk Nedir?Mormonluk Hangi İnanca sahiptir?

Mormonluk nedir?Mormonluk inancı nedir?Mormonluk bir dinmidir?Mormonluk dini nerede yaygındır?

MORMONLUK: ABD’de Joseph Smith Jr’un “Ahir Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi” adıyla kurduğu yeni dine verilen addır.

New Englandlı yoksul bir çiftçi ailesinin oğlu olan Joseph Smith Jr, 1827’de Moroni adlı bir meleğin kendisine Mormon Kitabı’nın yazılı olduğu altın levhalar verdiği iddiasıyla ortaya çıktı. Smith’in üç arkadaşı da levhaları ve Moroni’yi gördüklerine tanıklık ettiler.

İnanışa göre Mormon Kitabı, Peygamber Mormon tarafından altın levhalara yazılmış, Mormon’un oğlu Moroni tarafından toprağa gömülmüş, yaklaşık 1 400 yıl sonra dirilen ya da melek olan Moroni tarafından Smith’e teslim edilmiştir.

Mormonlar, Mormon Kitabı’nın yanı sıra Kitabı Mukaddes’i de “doğru çevrildiği ölçüde” kutsal sayarlar. Mormon öğretisi, özellikle çoktanrıcılığı, Tanrı’nın insandan türediğini ve insanların tanrısallaşabileceğini öne sürmesi, Üçleme’yi oluşturan kişilerin ayrı varlıklar oldukları ve insanların ruhlarının ezelden beri var olduğu inançlarıyla yerleşik Hıristiyan inancından ayrılır. Mormonlar kişinin geleceğini kendi davranışlarıyla belirlediğini kabul ederler.

Mormonluğun merkezi Utah Eyalet merkezi Salt Lake kentindedir. Günümüzde kilisenin 5 milyıonu aşkın üyesinin yaklaşık yüzde sekseni ABD’de yaşamakla birlikte, Mormonlar Lâtin Amerika, Kanada, Avrupa ve Okyanusya’nın bazı kesimlerine yayılmış durumdadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..