Mazdekçilik Nedir?

Mazdekçilik nedir?Hangi inanca sahiptirler?Mzadekçilikte din kavramı nedir?

MAZDEKÇİLİK: 5 nci yüzyıl sonlarında İran’da ortaya çıkan dualist dindir. Adını, yayılmasında önemli rol oynayan Mazdek’ten (ö. 528/529) alır. Kurucusunun Zerdüşt-i Huragan olduğu sanılmaktadır. Günümüze hiçbir kitabı ulaşmayan Mazdekçilikle ilgili bilgiler Süryani, İran, Arap ve Yunan kaynaklarındaki kısa değinmelere dayanır.
Mazdekçiliğe göre iki temel ilke vardır: İyi (ışık) ve Kötü (Karanlık). İkisi kazayla bir araya gelerek dünyayı oluşturmuştur.Tapınılması gereken Işık Tanrısı, huzurundaki algı, anlak, bellek ve sevinç güçleriyle birlikte cennetteki tahtında oturur. Bir Zerdüşt rahibi olmasına karşın yeni dini benimseyen Mazdek, kardeşçe yardımlaşmayı özendirmek, açgözlülük ve çekişme nedenlerini azaltmak için malların ve kadınların ortaklaşa kullanılması öğretisini ortaya atmıştı. Daha sonraları sert önlemlerle bastırılan Mazdekçilik gene de varlığını 8. yüzyıla değin gizlice sürdürdü.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..